Zielony / verde.
Poezja latynoamerykańska.

I połowa XX wieku

Wiek XX był ksiazka okresem szczególnym dla literatury światowej. Epoka "-izmów" pozwoliła patrzeć na świat innymi oczami, docenić to, co minione i pokładać nadzieję w tym, co nowe i będące w nieustanej zmianie. Także dla literatur latynoamerykańskich był to okres szczególny. Dotąd mało znana i niedoceniona w Europie wkroczyła dziarsko na europejskie literackie salony dając się nie tylko poznać i zrozumieć, ale i oddziałując silnie na całą literaturę światową.