Słownik medyczny hiszpańsko-polski.
Diccionario medico espanol-polaco

Specjalistyczny praktyczny ksiazka słownik terminów medycznych składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera ponad 30 000 haseł i zawiązków frazeologicznych z zakresu wszystkich nauk medycznych oraz nauk pokrewnych. Druga część słownika zawiera ponad 2 800 eponiów używanych zwyczajowo w naukach medycznych.