Drzewo

Nasamprzód należy nam zauważyć, że świat jest kulisty, bądź to dlatego, że kula jest najdoskonalszą postacią z pośród wszystkich
innych, nie potrzebującą żadnych połączeń i w sobie zamkniętą, bądź też dlatego, że kula jako największą objętość mająca, jest najbardziej zdolną do pomieszczenia w sobie wszystkiego i zachowania.

Robotnik leśny Tadeusz Golas kroczył wąską, prostą przecinką przez las. Jego lśniące gumofilce raz po raz zapadały się w puszysty śnieg. Poranek był słoneczny, mężczyzna co chwilę musiał mrużyć oczy przed blaskiem przebijających się przez plątaninę igieł i gałęzi słonecznych promieni.